14. 5. 2024

FENOLOGIJA

FENOLOGIJA

Fenologija je znanstvena disciplina, ki proučuje zakonitosti periodičnih pojavov v razvojnem ciklu rastlin in živali ter ugotavlja njihovo odvisnost od sezonskih in letnih nihanj podnebnih dejavnikov. Najbolj preprosto rečeno je fenologija koledar narave. Delimo jo na fitofenologijo, ki preučuje pojave v razvoju rastlin, in zoofenologijo, ki preučuje živali. Letni razvojni cikel rastlin je razdeljen na faze, ki jih v fenologiji imenujemo fenološke faze. Pri rastlinah so fenološke faze olistanje, brstenje, prvi cvetovi, prvi plodovi, ter jesensko rumenenje in odpadanje listja.

SKUPINE

Z fenološko postajo Sevno od leta 2019 dalje skrbim jaz.

Živalska fenologija se ukvarja predvsem s fenologijo žuželk, spremenjenimi vzorci selitev ptic in nekaterih sesalcev. Najbolj raziskana in razširjena je rastlinska fenologija. Fenološki cikli rastlin so ključni za življenje na Zemlji. Zelo pomemben je čas pojavljanja fenoloških faz in povezanost razvojnega ritma med rastlinami, živalmi in človekom. Ta se vseskozi spreminja, a v njem vlada red. Številne ptice gnezdijo takrat, ko so dostopne žuželke za njihovo hrano. Na drugi strani pa pojav žuželk sovpada z razvojem gostiteljskih rastlin. Za mnogo ljudi sezona alergij nastopi, ko cvetijo določene alergene rastline. Kmetje in vrtičkarji potrebujejo podatke, kdaj sejati in saditi rastline, da se izognejo pozebi, v katerem fenološkem obdobju gnojiti, zalivati ali škropiti. Načeloma fenološki pojavi vplivajo na skoraj vse vidike okolja, od razprostranjenosti in raznolikosti organizmov, eksosistemskih storitev, prehranjevalnih verig in globalnega cikla ogljika in vode. Spremembe v fenoloških pojavih so tudi med najbolj očitnimi odzivi okolja na podnebne spremembe. Pomembno vlogo pa ima fenologija tudi v človekovi kulturi, vpeta je v literaturo in pregovore:

Če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji. Kar svečana (februarja) ozeleni, rado se posuši.

Če breskve pred Gregorjem (12.3.) cvetó, trije eno pojedo.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje Vojkova 1b, 1000 Ljubljana http://www.arso.si