Seme sem posejal spomladi 2018 in jih letos presadil na vrt. Zdaj pa čakam, kako se bo obnesel.