Rudi BREGAR

Vreme, vrt, sadovnjak, vinograd, potovanja, zanimivosti…

V dobrih treh letih do gasilskega doma in večnamenske dvorane

2 min read

Ostali prisotni: Damjan Smrekar

 

Pogovor se je odvijal na terenu v okolici doma, ob ogledu pa so bili izoblikovani naslednji predlogi:

 

 1. Na zahodni strani gasilskega doma se izdela stopnice do zgornjih prostorov. Širina stopnic naj bo 80 cm, ali bo potreben minimalni oporni zid, pa se še dogovorimo tik pred izvedbo. Prav tako se izdela stopnice iz JZ dela doma do igrišča. Oboje stopnice se poveže z minimalno potrebnim opornim zidom. Predlagamo, da se to izvede v betonski izvedbi.
 2. Ob tem delu je treba postaviti jašek za vodo.
 3. Izdela se oporni zid na severni strani montažne garaže vse do parcele v lasti Staneta in Milene Smrekar ali tudi preko po potrebi in v soglasju. V dolžini garaže se izdela višji oporni zid, naprej pa samo cca 40 cm oziroma tako, da bo po namestitvi lesenih oblog primerno tudi za sedenje. Nad tem pa se uredi brežina. Predlagamo, da se v tej škarpi oziroma brežini uredi tudi prostor za morebitno postavitev kamina.
 4. Obvezno je treba položiti »valanc« ob cesti za dostop do zgornjih prostorov. Na tem dostopu se položi tudi ustrezne cevi za morebitno postavitev razsvetljave ob poti. »Valanc« je treba položiti tudi ob opornem zidu pod gasilskim domom. V vseh primerih je treba zagotoviti povezavo oziroma priklop na obstoječe predhodne v zemljo položene razelektritvene povezave.
 5. V montažni garaži je pripeljana elektrika, ki omogoča ureditev zunanje razsvetljave. Priporočamo, da se zagotovi ustrezno osvetlitev stopnic na zahodni strani gasilskega doma in na dvorišču pred vhodom v zgornje prostore gasilskega doma. Predlagamo, da se zdaj, ko je še možno, uredi vgradnjo svetil v spodnji del fasade. Podroben dogovor še sledi.
 6. Do dvorišča je treba pripeljati vodo, priporočamo, da se cevi položi na zahodni strani pod stopnice, na spodnjem jašku pa izvede skupen iztok vode npr. zaradi zmrzali.
 7. Predlagamo, da se dvorišče pred vhodom v celoti asfaltira do stene gasilskega doma.

 

 

Po predstavitvi in pogovoru smo se dogovorili:

 

 1. Otvoritev gasilskega doma bo v nedeljo, 13. avgusta 2017, ob 11. uri.
 2. Potrdili smo vsebino vabil za otvoritev gasilskega doma.
 3. Pregledali smo sezname donatorjev in ugotovili, da se sezname združi po družinah, pridobi manjkajoče naslove in poprosi tudi ostale, da pregledajo seznam in ga po potrebi dopolnijo.
 4. Potrdili smo koncept zbornika oziroma brošure ob otvoritvi gasilskega doma. Gradiva je treba zagotoviti do 15. junija 2017.
 5. Izdela se osnutke zahval za podeljevanje ob otvoritvi gasilskega doma.
 6. Po dolgi debati smo potrdili predlog kriterijev za podeljevanje zahval PGD Primskovo.

 

 

 

Dodaj odgovor