Rudi BREGAR

Vreme, vrt, sadovnjak, vinograd, potovanja, zanimivosti…

Dežela izobilja med Krko in Savo

1 min read

Pokrajine so organizmi primerljivi s človeškim telesom in njegovimi različnimi centri. Razsežnosti dežele so deloma materializirane, deloma energijsko navzoče, deloma pa obstajajo kot strukture zavesti. Pri tem ne mislim na človeško zavest ampak na zavest Zemlje kot Gaje, kar pomeni Zemlje kot zavestnega bitja božanske narave.

Na ravni Gaje kot zavestnega bitja so dežele in pokrajine urejene v obliki tako imenovanih »krajinskih svetišč«. Krajinsko svetišče slovenskega prostora je tako organizirano, da njegove tri nosilne osi izhajajo iz Triglavskega pogorja in prečkajo slovenski prostor v treh smereh; v smeri rta Kamenjaka na vrhu istrskega polotoka, v smeri Rosalnic ob Kolpi in v smeri Bukovniškega jezera v Prekmurju.

Med njimi nas tokrat zanima osrednja os, potekajoča čez Ljubljano in naprej proti Kolpi. Osrednjo os imenujemo »os življenjskega izobilja« ali kreativno os dežele. Vzdolž nje poteka ustvarjalna interakcija med ženskim in moškim počelom, ta pa je temeljnega pomena za sproščanje ustvarjalnih sil in spodbujanje življenjskega izobilja. Ni slučaj, da v primeru Slovenije »os življenjskega izobilja« poteka čez Dolenjsko. Ta je po svojih potencialih zares sposobna ponuditi bivanju vse pogoje za razcvet.

V okviru tega prispevk aje omenjeno tudi Primskovo. Celotno besedilo si lahko preberete na naslovu Dežela izobilja med Krko in Savo

Dodaj odgovor