19. 5. 2024

Statistični vremenski podatki za Sevno december 2016

Malce zimske pokrajine je decembra pričaralo edino ivje.

Najvišja dnevna temperatura 16,5° je bila izmerjena 26. decembra ob 13:56. uri, najnižja -5,9° pa 21. decembra ob 6:26. uri. Poprečna temperatura v decembru je bila 1,69° C.

Najmočnejši veter je bil 17 km/h, 9. decembra ob 2:54. uri. Najmočnejši sunek vetra v Sevnem je bil 9. decembra on 2:48. uri s 25 km/h.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila SZ (severozahod). Povprečna hitrost vetra decembra je bila 0,4 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 29. decembra ob 9:54. uri, ko je postaja namerila 1.036,1 hPa, najnižji 1.009 hPa pa 2. decembra ob 7:06. uri.

Skupna količina padavin v novembru znaša 0 mm.Da je bil december povsem brez padavin, se ni zgodilo že več let!

Novembra je bilo 19 hladnih dni in 4 ledeni dnevi.*

Za december 2016 lahko zapišemo, da je bil v poprečju precej hladnejši od lanskega – poprečna temperatura lani je bila 4,26 °C, letos pa samo 1,69°C. To še posebej na podlagi nizkih temperatur v drugi polovici meseca. Je pa letos s 0 mm padavin po dolgih letih najbolj suh mesec, pa tudi lani decembra je padlo samo 2 mm padavin.

 

*
Hladen dan, je kadar je minimalna dnevna temperatura pod 0°C oz. kadar je temperatura enaka ali nižja od -0,1 °C.
Leden dan je, kadar je najvišja dnevna temperatura pod 0°C oz. kadar je najvišja dnevna temperatura enaka ali nižja od -0,1°C.
Topel dan je tedaj, kadar je najvišja dnevna temperatura enaka ali višja od 25°C (25-29,9°C).
Vroč dan je tedaj, ko je najvišja dnevna temperatura enaka ali višja od 30°C. Ko je dosežen vroč dan, je obenem dosežen tudi topel dan!

Dodaj odgovor