Primskovo. Krajevna skupnost, ki se je v zadnjih 20 letih precej spremenila, čeprav se je razvoj v zadnjem času kar ustavil. Pred leti so zgradili krajevno vodovodno omrežje, telefonija je na zadovoljivi ravni… Pa je treba biti s tem zadovoljen? Nekateri očitno, saj v zadnjem času ni pravega razvoja, če ne upoštevamo številnih novih zidanic in vikendov, ki kot gobe po dežju rastejo po krajevni skupnosti. Ob tem pa se srečujejo z mnogimi razvojnimi težavami.

Vodovodno omrežje je slabo. Voda je že nekaj letna nepitna, gospodar (KSP Litija) pa zgolj pobira denar in si očitno polni svoj proračun, hkrati pa uporabnike opozarja, da je treba vodo prekuhavati 20 minut. Plačujemo verjetno najdražjo vodo v občini Litija (od Litijanov na primer za 100 odstotkov dražjo), poleg tega pa še tisoč tolarjev mesečnega prispevka. Kje ostaja ta denar?

Pred dobrima dvema letoma so zbrali 60 podpisov pod zahtevo za takojšnjo sanacijo vodovoda, o tem je bilo seznanjeno tudi vodstvo KSP Litija in litijski župan Mirko Kaplja. Pa se nikomur ne zdi vredno vsaj odgovoriti, razen v zadnjem času občinskemu vodstvu, ki tudi ugotavlja, da so uporabniki upravičeni do zagotavljanja pitne vode!

Izdelala se je sicer nova vrtina, kjer je kvalitetna voda, pa menda zdaj ni denarja za gradnjo. Kje so razlogi? Ali se je kdorkoli dovolj potrudil, da bi se pogovorili z uporabniki vodovoda, če bi sofinancirali gradnjo? Je kdo poskušal najti kakšna sredstva na javnih razpisih ali iz mednarodnih programov? Ali ni upravičenosti zadostila dovolj kvalitetna dokumentacija, saj se je menda denar v letu 2002 namenil projektu, ki ni imel izdelano vso dokumentacijo? Ali ni morda vplivalo dejstvo, da je treba čimmanj dati v bodočo novo občino?

Primskovo je bilo pred mnogimi leti zanimiva izletniška točka. Danes? Zanimivosti je sicer veliko, vendar nihče skoraj nič ne ukrene, da bi se kraj turistično razvijal. Vse »priseljence« (tako nekateri imenujejo lastnike vikendov in zidanic) obravnavajo kot tretjerazredne državljane, ki samo motijo krajevno mrtvilo…

Čas je, da se prebivalce prebudi, da lokalna skupnost nekaj stori. Zbrati je treba vse prebivalce, »domačine« in »priseljence«, jih združiti, prej pa seveda pripraviti ustrezen program razvoja. Na področju turizma, komunalne infrastrukture, družabnega življenja… Sanirati je treba vodovod, urediti javno razsvetljavo še v nekaterih drugih zaselkih, izdati kakšno razglednico krajev, vključiti »priseljence« v krajevno življenje… Za to pa so potrebni pravi ljudje na pravem mestu.

Rudi Bregar