Rudi BREGAR

Vreme, vrt, sadovnjak, vinograd, potovanja, zanimivosti…

Indeks vlažnosti močno vpliva na naše počutje

2 min read

INDEX VLAŽNOSTI. Za vsakega človeka bi moral biti ta podatek zelo pomemben. Kaj sploh predstavlja?

Poglejmo za Sevno 29. julija 2018,ob 13. uri. Izmerjena temperatura je 30,9 °C, zračna vlaga “le” 58 %. Indeks vlažnosti pa je kar 39,7. Pa naj vam še povem kaj to pomeni.

Indeks vlažnosti je s količnikom izraženo razmerje med padavinami in dejansko ali potencialno evapotranspiracijo (izhlapevanje). Imenujemo ga tudi indeks sušnosti.

Humidex (okrajšava za indeks vlažnosti) je indeks kanadski meteorologov za opis, kako vroče vreme občuti poprečna oseba ob upoštevanju kombinacije učinka toplote in vlažnosti. Indeks vlažnosti je brezdimenzijska enota na osnovi rosišča. Na primer, če je temperatura 30° C in izračunani indeks vlažnosti 40, ne pomeni, da je enakovredno suhemu ozračju pri 40° C. Kaže namreč zgolj raven nelagodja. Po kriterijih kanadske meteorološke službe v primeru indeksa vlažnosti vsaj 30 obstajajo razlogi za “nekaj nelagodja”, vsaj 40 razlogi za “veliko nelagodje” in nad 45 razlogi za “nevarno nelagodje”. Ko se indeks vlažnosti poveča na 54, je vročinski udar neizbežen. (Več…)

Evapotranspiracija (ET) je prehajanje vode v obliki vodne pare z zemeljske površine in skozi listne reže rastlin v ozračje. Referenčna evapotranspiracija (ETo) je količina vode, ki je izhlapela iz referenčne rastline in tal. Privzeta referenčna površina je aktivno rastoča trava, ki popolnoma prekriva tla in je zadostno preskrbljena z vodo, ima višino 0.12 m, površinsko upornost 70 s/m in albedo 0.23. Za izračun ETo je uporabljena Penman-Monteithova metoda, ki upošteva naslednje meteorološke spremenljivke: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno sevanje. (Vir: Agencija za okolje RS).

Vir: www.vreme.club

Dodaj odgovor