izlakar
Milan Izlakar, župan občine Šmartno pri Litiji

Pohodništvo je v slovenskem prostoru postalo že stalnica, tradicija, tudi zaradi današnjega načina življenja. Premalo športno aktivne Slovenke in Slovenci nujno potrebujemo hojo, kot način za vzdrževanje telesa v zdravju in primerni kondiciji. Vsi tisti, ki premalo fizično sproščajo svojo energijo, so bolj podvrženi raznim boleznim, med katerimi so najbolj pogosta srčna obolenja, kap ali prevelika prisotnost holesterola v telesu.

V Sloveniji je mnogo pohodnih poti, ki so obiskane v vseh letnih časih, nekatere pa večinoma samo enkrat v letu, v spomin na posebne dogodke ali znane osebnosti iz slovenske zgodovine. Fran Levstik, slovenski pesnik in pripovednik, ki je zapisoval dogodke 19. stoletja v naših krajih, se je prav v vaseh Jelša, Liberga, Preska nad Kostrevnico in seveda Šmartnem pri Litiji, takrat pomembnem središču, razpisal o navadah domačinov in pokrajini, ki se od takrat pa do današnji dni ni dosti spremenila, le razvoj jo je na nekaterih mestih prizadel in onesnažil. Še sreča, da tega ob poti ni veliko.

Popotovanje od Litije do Čateža oziroma Levstikova pot je zagledala luč sveta, ko so jo zaslužni zanjo oživeli. Res je, da je Fran Levstik hodil sam, v njegov spomin pa jo obhodi do 20.000 ljudi, ki prihajajo iz raznih krajev Slovenije in tujine. Sam sodelujem v promociji šmarske občine, ob stojnici v vasi Jelša, kjer opazujem pohodnike, ki vedrega nasmeha sprejemajo dobrote in napitke, pripravljene z rokami prijaznih domačinov. Le moje propagiranje zelo pekočega žganja nekateri sprejmejo z zadržanim nasmehom. Da ne spiješ preveč žganja, mora močno zapeči po grlu. Tudi to je ena izmed zanimivosti pohoda po naši občini.

Ob koncu se iskreno zahvaljujem organizacijskemu odboru in vodji projekta, g. Rudiju Bregarju, ki že 20 let marljivo in vztrajno ohranjajo tradicijo pohodništva in druženja ter naše kraje v najlepši luči kažejo svetu.

Srečno naslednjih 25 let!

Milan Izlakar,
župan Občine Šmartno pri Litiji

Rudi Bregar, objavljeno v knjižici Levstikove poti, november 2011