S51BR_prev
Rudi Bregar, S51BR, ob nagovoru delegatom konference v Bohinjski Bistrici

Na 31. konferenci Zveze radioamaterjev Slovenije, 31. maja 2003 v Bohinjski Bistrici sem bil izvoljen za predsednika slovenske radioamaterske organizacije. Vodenje sem prevzel od predsednika Leopoldna Kobala, S57U.

V organe ZRS so bili poleg mene izvoljeni še drugi radioamaterji:

Podpredsedniki:
Štefan Barbarič, S51RS, radioklub Murska Sobota
Ivan Batagelj, S54A, radioklub Koper
Boris Plut, S51MQ, radioklub Črnomelj
Člani upravnega odbora ZRS:
Stanko Habjanič, S55HS, radioklub Rogaška Slatina
Srečko Janžekovič, S57LSW, radioklub Triglav, Ljubljana
Boško Karabaš, S51BK, radioklub Krško
Silvo Obrul, S50X, radioklub Slovenj Gradec
Simon Ravnič, S53ZO, radioklub Murska Sobota
Marko Tominec, S50N, radioklub Nova Gorica
Bojan Wigele, S53W, radioklub Maribor

Nadzorni odbor ZRS:
predsednik: Jože Breznikar, S52PL, radioklub Radeče
člani: Drago Bučar, S52O, radioklub Krško
Bojan Debelak, S56UTM, radioklub Ravne na Koroškem
Andrej Novak, S52GP, radioklub Škofja Loka
Jože Martinčič, S57CN, radioklub Novo mesto

Disciplinska komisija ZRS:
predsednik: Franci Mermal, S51RM, radioklub Domžale
člani: Martina Knapp, S57YL, radioklub Žalec
Tomaž Krašovic, S52KW, radioklub Celje
Vlado Kužnik, S57KV, radioklub Piran
Janez Vehar, S52VJ, radioklub Jesenice

Ob priložnosti pa še kaj več o vodenju slovenske radioamaterske organizacije.