Na trend podnebnega segrevanja kažejo tudi meritve v Sevnem

Prve meteorološke meritve v Sevnem so se začele opravljati leta 1924, meritev pa nihče ni opravljal med leti 1943 in 1946. Vse podatke hrani ARSO.

Vsak dan beremo in poslušamo, pa tudi sami občutimo, da se podnebje segreva. Na to kažejo tudi dolgoletna merjenja temperatur na Meteorološki postaji Sevno, ki je v upravljanju ARSO.

Za potrditev te ugotovite sem vzel podatke o povprečnih mesečnih temperatura februarja med leti 1962 in 2024 (torej za vseh 63 februarjev). Na sliki vidite graf s povprečnimi temperaturami po letih, modra črta pa prikazuje linearni trend naraščanja povprečnih temperatur v teh letih. Ozračje se torej resnično segreva in trend tudi za Sevno kaže na hitro segrevanje ozračja.

Iz grafa bi navedel nekaj poudarkov. Najhladnejši februar v Sevnem je bil leta 1986 s povprečno dnevno temperaturo -5,1 °C. Sledila sta mu februar 1963 s -4,5 °C in februar 1965 s -2,9 °C. Na drugi strani pa je bil najtoplejši februar 2024 s povprečno dnevno temperaturo kar 8,1 °C, drugi najtoplješi je bil februar 1966 s 6,8 °C, tretji pa februar 1990 s 6,2 °C.

Vir podatkov: ARSO

Dodaj odgovor