V imenu očeta in sina in Jelka Kacina,
ne bomo praznovali svetega Martina!

Poslal mi je Vinko Simek.