Prve okvirne napovedi za prihajajočo zimo kažejo, da bo precej topla. To seveda ne pomeni, da ne bo prodorov tudi hladnega zraka, vendar bodo ti manj pogosti. Sliki kažeta povprečje oziroma povprečno odstopanje od dolgoročnega povprečja. Po nekaterih podatkih naj bi navzgor najbolj izstopal januar.

www.vreme.club