24. junij 2016: Vreme kljub soncu še zdaleč ni prijazno

Vreme v teh dneh, še posebej pa danes (24. junija) ni nič kaj ljubeznivo do človeškega organizma. Same temperature ne predstavljajo večjih problemov. Bolj na ljudi vpliva izredno visoka zračna vlažnost v teh dneh. Da bo vsem bolj razumljivo morda nekaj pojasnil na podlagi meteoroloških podatkov vremenske postaje Sevno.

Občutena temperatura je zaradi visoke vlage precej večja od dejansko izmerjene s termometrom. Prav tako je indeks vlažnosti zelo visok. Kaj je pravzaprav indeks vlažnosti?

Indeks vlažnosti je s količnikom izraženo razmerje med padavinami in dejansko ali potencialno evapotranspiracijo (izhlapevanje). Imenujemo ga tudi indeks sušnosti.

Humidex (okrajšava za indeks vlažnosti) je indeks kanadski meteorologov za opis, kako vroče vreme občuti poprečna oseba ob upoštevanju kombinacije učinka toplote in vlažnosti. Indeks vlažnosti je brezdimenzijska enota na osnovi rosišča. Na primer, če je temperatura 30° C in izračunani indeks vlažnosti 40, ne pomeni, da je enakovredno suhemu ozračju pri 40° C. Kaže namreč zgolj raven nelagodja. Po kriterijih kanadske meteorološke službe v primeru indeksa vlažnosti vsaj 30 obstajajo razlogi za “nekaj nelagodja”, vsaj 40 razlogi za “veliko nelagodje” in nad 45 razlogi za “nevarno nelagodje”. Ko se indeks vlažnosti poveča na 54, je vročinski udar neizbežen. (Več…)

Evapotranspiracija (ET) je prehajanje vode v obliki vodne pare z zemeljske površine in skozi listne reže rastlin v ozračje.  Referenčna evapotranspiracija (ETo) je količina vode, ki je izhlapela iz referenčne rastline in tal. Privzeta referenčna površina je aktivno rastoča trava, ki popolnoma prekriva tla in je zadostno preskrbljena z vodo, ima višino 0.12 m, površinsko upornost 70 s/m in albedo 0.23. Za izračun ETo je uporabljena Penman-Monteithova metoda, ki upošteva naslednje meteorološke spremenljivke: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno sevanje. (Vir: Agencija za okolje RS)

Poglejmo si konkretne podatke za 24. junij 2016, ob 11:58. uri:

Izmerjena temperatura: 30,9°
Vlažnost zraka: 62 %
Občutek temperature zaradi vlage: 35,1°
Indeks vlažnosti: 40,7

Iz obrazložitve zgoraj izluščimo lestvico nelagodja zaradi vlažnosti zraka:

  • indeks do 30: normalno počutje
  • indeks od 30 do 40: majhno nelagodje
  • indeks od 40 do 45: veliko nelagodje
  • indeks od 45-54: nevarno nelagodje
  • indeks nad 54: vročinski udar je neizbežen

Podatke lahko v živo spremljate na spletnih straneh vremenske postaje Sevno.

Rudi Bregar

 

 

Bookmark the permalink.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.