Sevno

sevno2

Sevno

Sevno leži na stiku panonskega, alpskega in dinarskega sveta v okviru 45 km dolgem in od 3 do 12 kilometrov širokem pasu od Ljubljanskega barja do Raduljskega hribovja. Na tem območju se stikajo različne tektonske in kamninske enote.

Povprečna letna temperatura v Sevnem je 8,9°C, januarska -1,1°C in julijska 18,2°C. Kraji v kotanjah imajo okrog stopinje nižje povprečje. Vzrok je toplotni obrat, ki je najmočnejši v decembru.

Vegetacijska doba v Sevnem je 241, poljedelska sezona pa 171 dni. Obdobje s temperaturami pod 0°C traja povprečno 47 dni, v krajih s toplotnim obratom pa več kot tri tedne dlje.

Količina padavin se manjša z oddaljevanjem od glavnih reliefnih ovir za vodonosne zračne tokove z jugozahoda. Tako ima Sevno kljub izpostavljeni pobočni legi le 1.266 mm padavin. Prvi višek nastopi poleti, drugi pa jeseni. Prevladujejo poletne konvekcijske, proti zahodu pa so vse izrazitejše jesenske frontalne padavine.

V Sevnem stoji tudi amaterska meteorološka postaja, podatke pa lahko v živo spremljate na naslovu www.primskovo.eu/vreme.

Bookmark the permalink.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.